Disclaimer

De door Re-Source aangeboden technieken zijn bedoeld om de persoonlijke ontwikkeling en groei te ondersteunen van ieder individu of groep en vormen geen vervanging van een medische behandeling. Het wordt aanbevolen voor ondersteuning bij aandoeningen ook steeds een arts te raadplegen om te verzekeren dat men steeds correct en grondig geholpen wordt. De visie en waarden waaronder Re-Source opereert zijn vastgelegd volgens de visie en waarden van Naturopathica. Dit houdt ook in dat een ethische code deel uitmaakt van de activiteiten van Re-Source. Voor meer info kan men terecht op de website van Naturopathica of vraag ernaar per email.