Prijzen

per begonnen uur binnen een sessie
‘complementaire hulpverlening’ (CAM)


(*) Deze prijzen gelden voor een particulier. Overige prijzen op verzoek.
Deze prijzen vallen binnen de prijsvork vastgelegd door de beroepsvereniging Naturopathica op de algemene vergadering van 15 februari 2017 en herbevestigd op de algemene vergadering van 21 februari 2018.