Tantra is “de liefde bedrijven”

… in de ruimste zin van het woord. Niet enkel de fysieke vorm van de liefde bedrijven. Hoewel tantra vaak wordt geassocieerd met seks, is dit slechts een -niet onbelangrijk- klein deelaspect van tantra. Men zou kunnen stellen dat tantra de liefde bedrijven met jezelf, anderen en het leven is, zei het in de originele niet-fysieke vorm.

Stromingen als Taoïstische tantra, Kum Nye (Tibetaanse tantra), Ancient Tantra Kriya Yoga, Kaula, en vele andere stromingen hebben technieken om de spirituele “motor” die we in ons hebben, (terug) aan te zetten. Hierdoor ontstaat connectie met onze ziel, andere zielen en het universum. Dit wordt door Meesters ook wel eens “online” genoemd, waardoor het mogelijk wordt om de informatie die we nodig hebben te “downloaden”, liefde te vermenigvuldigen in onszelf, onze energie centra op te laden en onze seksualiteit energetisch en fysiek te herstellen of verdiepen.

Er zijn enorm veel opvattingen

…over wat tantra werkelijk betekent en waartoe het diende, en wat wel of niet juist is. Het is evenwel moeilijk om te beweren dat ons bekend is wat tantra werkelijk is. De realiteit is dat vele manuscripten en hoe we ze vandaag toepassen, reeds interpretaties zijn van wat ooit bedoeld is. Verder zijn veruit de grootste hoeveelheid van de oude manuscripten verloren gegaan. Pas zodra het idee van wat juist is en wat niet vanuit het “zelf” wegvalt, zijn we werkelijk in staat te bevatten waarom we het deden. In werkelijkheid doorlopen we allemaal fasen en bij elke fase staan we anders in wat het voor ons betekent.

Hoe vind je je weg dan

…in tantra? Het antwoord daarop is dat ieder dat voor zichzelf kan en mag ontdekken. Ongeacht de intentie waarmee je begint aan dit pad, wordt het vanzelf meer zodra je daar klaar voor bent. Het is prima dat je tantrische technieken gebruikt gewoon om betere seks in je eigen relatie(s) te ervaren, maar als je het echt wil kan het veel meer worden dan dat.

Het is belangrijk

…om hierin je eigen grenzen en behoeften op voorhand kritisch te bekijken, duidelijk te plaatsen en verder te accepteren dat anderen dit voor zichzelf anders doen. Mensen verleggen van nature hun eigen grenzen zodra ze daar aan toe zijn. In de door Re-Source georganiseerde events of behandelingen is er een duidelijke grens, en is het niet de bedoeling dat er seksueel contact ontstaat tussen de deelnemers en/of begeleiders. In een duidelijk gedefinieerd en ethisch verantwoord kader is het immers beter mogelijk om de juiste space te houden voor transformatie.

Mogelijkheden

Tantrische massage

Goed! U bent nieuwsgierig naar een tantrische massage?

De eerste stap is een intake gesprek

…om te zien of dit inderdaad een goede werkwijze is. Er zal worden gepraat over uw grenzen, wensen, motivatie, contekst, medisch verleden en waaraan u graag wil werken. Er zal in samenspraak beslist worden of dit inderdaad een constructieve werkwijze is.

Tantrische massages worden enkel toegepast ingeval u al klant bent en wij samen hebben kunnen bekijken of het een verantwoorde werkwijze is. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Er kan worden gewerkt met of zonder seksuele energie

…op maat van de grenzen en wensen van de persoon die het ondergaat. De in een tantrische massage opgewekte (al of niet seksuele) energie heeft als doel om te werken aan voor jou belangrijke thema’s in het leven en de energie in je lichaam vrij te maken. Met deze energie kan dan op verschillende wijzen verder gewerkt worden.

De eventueel opgewekte seksuele energie zal worden gebruikt om de gemasseerde te begeleiden in een helingsproces of om aan te leren hoe de energie kan worden gecultiveerd door deze door het lichaam te sturen. Het doel van een tantrische massage staat los van bevrediging van seksuele verlangens. Het is niet de bedoeling dat er intiem (erotisch) contact is tussen de masseur en de gemasseerde.

Om aan te leren seksuele energie anders te gebruiken, is een prana activatie belangrijk. Prana energie kan los van seksuele energie worden opgewekt. Het is ook mogelijk om via seksuele energie de prana te activeren maar dit is moeilijker dan beginnen bij prana omdat seksuele energie iets heel krachtigs is en dus vaak moeilijk(er) te beheersen.

In deze massages zal de masseur volledig aangekleed zijn

…en zich houden aan samen besproken grenzen en een dynamisch ethisch kader met duidelijke, veilige grenzen aangepast aan uw behoeften en ervaringen. Hoewel bij een tantrische massage de lingam of yoni (mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen) in bepaalde gevallen zal worden gemasseerd, is het doel anders dan bij een erotische massage. Er zal niet worden ingegaan op seksuele verlangens, noch van de masseur, noch van de gemasseerde.

De mogelijke methodes zijn:

Tantrische yoga

…is een praktijk waarin we yoga poses (asana’s), ademhalingstechnieken (pranayama’s) en het opspannen van bepaalde spiergroepen (bandha’s) combineren om energie rond te sturen. Dit geeft onmiddelijk meer energie (prana) in je lichaam. Deze energie kunnen we dan gaan gebruiken om jezelf te leren openen en helen. Tijdens de asanas worden tools als intentie, bewust aanraken, actieve meditatie, rituelen, stretches, het tijdelijk uitschakelen van zintuigen, dristha’s (oogcontact), dristhi’s (focus punten), en nog andere technieken gebruikt wat elke sessie uniek maakt. 

Met tantrische yoga kan je leren hoe:

…je thuiskomt bij jezelf - je je energie (prana) kan activeren en controleren – je de drie lichamen (fysiek, energetisch en spiritueel) kan versterken en ervaren – je de chakra’s kan openen – je het lichaam en geest van gifstoffen kan reinigen – je je eigen authentieke seksualiteit kan (her-)ontdekken – je door blokkades kan breken – je jezelf kan liefhebben – je kan connecteren met je innerlijke wijsheid, het universum, je ziel en andere zielen – je je libido kan versterken – je je siddhi’s (tantrische gaven) kan (her-)ontdekken – je zielspad kan ontdekken (empowerment) en nog vele andere aspecten.

Tantrische yoga is “speciaal” omdat:

…het relatief snel leidt tot meer zelf-bekrachtiging. Je kan snel en gemakkelijk verbinden met jezelf en anderen, zelfs onbekenden. Deze technieken kunnen ook erg vlot geïntegreerd worden in je persoonlijke yoga praktijk en seksualiteit. Bovendien leert het ons om connectie te leggen met “pure source energy” en “pure source knowledge”. Dit leidt tot meer mogelijkheden om in liefde met alles te verbinden. Je kan deze technieken toepassen op elk thema in je leven.

Lesgeven in tantra of tantrische massage

Er zullen door Re-Source zeer gevarieerde lessen of workshops in tantra en/of tantrische massage worden georganiseerd. Er zijn meerdere thema’s mogelijk, van koppelwerk (emotioneel, tantrische seksualiteit), seksueel educatief, meditatie, tantrische yoga voor koppels of voor groepen tot zeer spiritueel en introspectief. Speciale lessen kunnen aangevraagd worden. Indien er voldoende mensen zijn die over een bepaald thema les willen, zal hier een les voor worden georganiseerd.

Bij lessen in tantrische yoga, tantrische massage of tantrische seksualiteit zal de lesgever voor expliciete oefeningen met een vooraf besproken partner werken. Op deze wijze ontstaat een duidelijk gedefinieerde omgeving waarin mensen zich veilig voelen en minder geremd zijn om zich te ontplooien met of zonder hun zelfgekozen partner.